*16. 10. 1908 Josef Filgas – Vágus (šerif T. O. San Domingo, Ostrava)

14.11.2023 16:20

vyučený pekař;

                           pseudonym Ondra Foltýn;

                           předseda Tramping klubu Moravská Ostrava (25. 2. 1932 – 22. 2. 1934);

                           publicista Tramp (1929 - 1932) a Tramp (1969 - 1970);

                           redaktor Ostravského rozhlasu (cca 1933); v roce 1938 začal vydávat vlastní

                           beletristický časopis Havířská neděle (časopis psal, redigoval i kolportoval)

                           reportáž Vágus bloudí Evropou vycházela na pokračování v časopisu ¨                    

                           Tramp (č. 12/1969 - 6/1970); prozaik pro děti - Koníček Ivánek, brášci

                           v modré zemi, Mezi brášky (1940), Bráška Lajdáček; román z hornického

                           prostředí – Stín šacht (1940), Za mrazivých dnů

                           (budování NHKG); sbírka básní Zapomenutá Ostrava (1948); pracoval jako

                           šéfredaktor závodního časopisu Stavař, vydávaném podnikem Bytostav;