- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě, trampování a toulání

   po zemi, skalách i vodě.

- Soutěží se v těchto kategoriích:

-  OLDPSAVCI - PRÓZA

-  OLDPSAVCI - POEZIE

  v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěži tři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let

 

- NAD 23 LET - PRÓZA

- NAD 23 LET - POEZIE

  v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let

 

- DO 23 LET - PRÓZA

- DO 23 LET – POEZIE

  v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let

 

- Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků, budou autoři soutěžit

   v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce

- Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu

- ZLATÉHO TRAPSAVCE

- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.

- Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru - Word, OpenOffice atd).

- Své práce posílejte na kontaktní e-mail:  soutez.trapsavec@seznam.cz

- Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků.

- Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození, adresu.

- Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.

- Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii).

  Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk.

  Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

- Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.

- Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky.

- U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům

 k dispozici zdarma.

     Uzávěrka soutěže Trapsavec je o půlnoci 28. února, v přestupné roky 29.února

              Kontakt: Jan Hafran Frána, Lísková 20, 312 00, Plzeň