† 6. 10. 1998 PhDr. a PaedDr. Václav Vlček

14.11.2023 16:07

pedagog, jako zaměstnanec ÚV ČSM byl

                          iniciátorem vzniku systému tábornických škol i vzniku ČTU jejímž se stal

                          tajemníkem; jako všestranný sportovec - vodák, se stal instruktorem ÚTŠ;

                          publicista v časopise Stezka (1968) a autor publikace Prázdniny na vodě

                          (Praha, Naše vojsko, 1972);

                          po nuceném odchodu pracoval v TJ Vysoké školy v kempu Motol;

                          po roce 1990 byl jedním ze spoluzakladatelů obnovené ČTU a místonáčelník

                          ČTU, od září 1992 a znovu od září 1994 náčelník ČTU;

                          v roce 1992 se stal mluvčím poradního sboru komise Vlády ČR;