† 1. 12. 1971 Josef Rudolf Munzar – Joska (či Jožka)

17.03.2022 12:05

pocházel z malozemědělské rodiny,

  od patnácti let se sám živil. 1922 se vyučil elektromontérem, 1922 - 25  

  pracoval ve Francii (mj. u firmy Renault), 1925 - 48 u Elektrických podniků 

  hlavního města Prahy – nejprve jako montér, poté mistr, posléze jako

  úředník. Od 1926 člen a funkcionář sociálně demokratické strany a jejích

  odborů; 1945 - 48 předseda závodní organizace Čs. sociální demokracie v

  pražských Elektrických podnicích a člen ústřední komise strany pro závodní

  organizace. Stoupenec autentické sociálně demokratické politiky; po

  únorovém převratu 1948 zbaven funkcí a propuštěn ze zaměstnání; od 1948

  v invalidním důchodu.

                         Na přelomu 40. a 50. let udržoval styky se sociálně demokratickou opozicí

                           proti komunistickému režimu, rozšiřoval protistátní letáky a údajně navázal

                           spojení s exilovou ČSSD. V lednu 1954 zatčen a v říjnu téhož roku odsouzen

                           ve velkém procesu s „pravicovými“ sociálními demokraty k sedmnácti letům

                           žaláře; v květnu 1960 propuštěn na amnestii.

  V době „pražského jara“ 1968 se aktivně podílel na pokusu o obnovení 

  činnosti Čs. sociální demokracie a stal se jedním z pěti členů jejího

  ústředního přípravného výboru.

                           Vydavatel časopisu Tramping (č. 1  - 17. 7. 1930 až č. 3 - 12. 9. 1930, podtitul

                           Nepolitický ilustrovaný týdeník pro tramping, osadnictví, stanařství

                           a kanoistiku);

                           přední pracovník čs. kanoistiky; člen výboru Kruhu trampů londonovců  

                           1966 - 1969); zakladatel a jednatel JLC (od 5. 6. 1969 do 30. 11. 1971)