* 1. 2. 1976 Mgr. Josef Porsch, Ph.D. – Ablákela

14.04.2021 13:15

vystudoval FSV UK a FF UK,

                          doktorandské studium, výcvik na kouče; zástupce ředitelky ZŠ v Mníšku

                          pod Brdy pro mentoring a školní družinu;

                          woodcrafter; v letech 2000 – 2004 šéfredaktor časopisu Bizoní vítr, v letech

                          2003 - 2015 ligovým ohnivcem;

                          publicista - redaktor publikace Kmenové zřízení (LLM, 2011) a autor

                          publikace Týpí jako domov (soubor článků, které o českém woodcraftu psal

                          pro Asociaci TOM do spolkového časopisu Tomík mezi lety 2003 a 2015 pro

                          rubriku s názvem Týpí jako domov; ATOM, 2018)

                          překladatel - Richard Erdoes a John Fire Lame Deer - Chromý Jelen:

                          Vyprávění siouxského medicinmana (Paseka, 2004)