* 1. 3. 1946 Ivan Dvořák (T. O. Paběrky)

19.04.2021 09:02

– publicista, kniha Report (osudy židovské

                        rodiny), a publikace BEZČASÍ Nohybská kultura v letech 1976-1985 (Galén,

                        2011); organizátor (folkové koncerty organizované TJ Nohyb v 70. létech –

                        W. Ryvola, V. Merta atp.)