† 1. 4. 1957 profesor Bořivoj Müller

12.07.2022 10:57

– woodcrafter; v listopadu 1918 se stal členem

                        náčelnictva nově založené organizace Českoslovenští junáci-skauti “Děti

                        Svobody“ a šéfredaktorem nově vzniklého časopisu Děti Svobody (vyšlo pět

                        čísel, první dne 10. 1. 1919);

                        člen Obce Psohlavců (Praha)

                        Roku 1920 odešel k Baden-Powellovým skautům                

                        průkopník skautingu, autor příručky Skaut Československý (1920);

                        Středoškolský profesor zeměpisu, kreslení a němčiny;

                        /†Praha/