† 1. 5. 1981 Josef Hušek (spoluzakladatel T. O. Tajmyr/Taymir, Německý Brod)

01.06.2021 12:33

–           

                         studoval na brodském gymnáziu, ze studia byl vyloučen ze septimy, spolu

                         s dalšími osmi studenty a s dvěma učni napsal na katolický kostel a hřbitovní

                         zeď „Ať žije SSSR!“, na základě obžaloby ze dne 12. 4. 1930 nesměli být přijati

                         do žádné jiné střední školy v Československu (maturoval až v roce 1934

                         v Čáslavi).

                         Na studiu práv v Praze se rozhodl odjet v roce 1936 jako interbrigadista do

                         Španělska. Po porážce španělské republiky uprchl do Francie, kde byl zatčen

                         a vězněn v táborech Dunkerque a Argeles. Po porážce Francie byl vydán do

                         okupované vlasti – Němcům, kteří jej věznili na Pankráci, Terezíně, Dachau

                         a Buchenwaldu až do roku 1945. Po osvobození se vrátil s podlomeným

                         zdravím zpět do vlasti. Byl zvolen předsedou Ústředního výboru Svazu

                         protifašistických bojovníků, ale v 50. letech, jako řada „španěláků“ byl

                         pronásledován a vězněn komunistickým režimem. Později byl rehabilitován          

                         a v roce 1960 se znovu stal předsedou Ústředního výboru Svazu

                         protifašistických bojovníků a viceprezidentem FIR (mezinárodní organizace

                         odbojářů).

                         /*Německý (dnes Havlíčkův) Brod/