† 1. 5. 1992 Ing. Břetislav Škaroupka (Brno) – Šrám

18.07.2022 13:01

– skaut a woodcrafter; 1938 vedl

                         tábor; 1945 účast v Pražském povstání, zranění, vyznamenán křížem Za vlast

                         III. stupně; 1948 byl zvolen zemským místonáčelníkem Junáka; 1946 - 1970

                         vedl Jesenickou lesní školu, spolupracoval se slovenskou LŠ jako instruktor;

                         v roce 1968 byl na III. junáckém sněmu zvolen členem náčelnictva

                         chlapeckého kmene;

                         v letech 1970 - 1989 činnost ve Svazarmu ve skautském duchu, organizace

                  vůdcovských kurzů, LŠ, vydavatel skautských samizdatů tzv. Šrámizdat –

                  68 titulů.