* 1. 6. 1902 Ing. Jan Böhm – Massa Bob

25.07.2022 08:22

woodcrafter; člen Obce Psohlavců, náčelník            

                        Jednoty Tolstého v Praze, založené roku 1919 v Obci Psohlavců. – na řádném

                        sjezdu obce ve dnech 14. – 16. 5. 1921 v Příbrami byl zvolen členem

                        náčelnictva, za Předměstskou jednotu v Praze na mimořádném sjezdu obce

                        ve dnech 12. 2. 1922 v Umělecké Besedě v Praze spolu s M. Seifertem

                        vystoupil proti provolání J. Hořejšího tj. proti vstupu do Svazu Junáků;

                        od podzimu 1922 vedl Jednotu Tolstého v Michli a zároveň byl jednatelem

                        LLM. Především díky jeho podpoře získal Miloš Seifert počátkem roku 1922          

                        možnost založit Zálesáckou ligu.

                        V letech 1928 - 1930 byl členem Kmene Šedí medvědi (Plzeň) /původně

                        družina kmene Ohiyesa (Sdružení socialistických skautů a skautek)

                        založeného v lednu 1926/.

                        Po válce žil v Belgii.

                        /*Královské Vinohrady/