*10. 6. 1991 Iva Pohunková (dříve Kapounová, Brno) – Kawi (šerifka T. O. Tuláci podzemí, Praha, 2011)

10.06.2021 09:22

s fotkami a výrobky zabodovala v soutěži Trasa

                          a ve Fotosoutěži Brdské vločky; básnířka a prozaička (Trapsavec 2013, 2014;

                          Malý Trapsavec 2013);

                          publikuje v časopisech – Klubovním hlasatel, Bobří stopa, Eldorádo, Skaut –

                           Junák, Puchejř, Roverská sosna; sbírka básní a povídek Kapky v písku

                          (předmluva J. Pohunek – Přebral, edice Trapsavecké miniatury č. 42, 2015)

                          Kam za koupáním (s J. Pohunkem), Computer press, 2017;

                          (trapsavecká svatba s J. Pohunkem – Přebralem 13. 9. 2014)