*11. 4. 1902 František Alexander Elstner – Frank

12.07.2022 11:30

– pseudonym FAE – woodcrafter, skaut

                          a cestovatel;

                          narodil se v Praze na Vinohradech v Grébovce (dnes sady K. H. Borovského)

V roce 1913 vstoupil do tehdy relativně mladého a velmi rychle se rozvíjejícího skautského hnutí jako člen vinohradského oddílu Psohlavců prof. B. Műllera.

Po dokončení obecné školy studoval reálné gymnázium, z nějž byl posléze vyloučen. Ne však kvůli prospěchu, ale pro svou touhu po dobrodružství, která jej v sedmnácti letech zavedla jako člena protityfové brigády Mezinárodního červeného kříže na Podkarpatskou Rus. Po návratu byl

na pokyn ministerstva školství opět přijat jako vzorný žák, školu dokončil

a studoval práva. Následně si udělal nástavbu pro učitele, aby měl

o prázdninách volno na ostatní aktivity, cestování, skautské tábory. Práva byla snem jeho otce, F. A. Elstner sám uváděl, že by nikdy netrávil život

v advokátní kanceláři nebo u soudu.

Ve skautském hnutí byl velmi aktivní, byl redaktorem časopisu Psohlavec (1918), kam psal pod zkratkou FAE. V letech 1918 - 1919 vedl s J. Jezdinským a J. Povondrou již celý oddíl, tehdy Dětí Živěny.

Po spojení se Svazem Junáků skautů RČS je F. A. Elstner jeden z těch, kteří na přímluvu samotného A. B. Svojsíka zůstává ve Svazu.

V roce 1922 absolvoval v Mekce skautingu, v anglickém Gilwellu, Wood Badge kurz a od roku 1923 zakládal lesní školy skautingu i v Česku. Během několika let se stal Frank, jak byl kamarády nazýván, jednou z vedoucích osobností českého skautingu, ostatně na toto téma publikoval také několik knih, převážně příruček týkajících se uzlování, lasování a práce s bičem.

Kromě skautingu měl další dvě vášně – motorismus a psaní. Od roku 1918

přispíval do časopisu Motor Revue, podílel se na založení několika

motoristických klubů (například Liga československých motoristů, Aero Car

Club) a vůbec se věnoval aktivní propagaci motorismu a to nejen perem,

 ale i činy. V roce 1926 mu poskytla redakce Motor Revue půjčku a

 F. A. Elstner si tak mohl splnit jeden ze svých snů - motocykl AJS, na nějž

 by učitel ze Staré Boleslavi jen tak nedosáhl. S tímto strojem opatřeným

 přívěsným vozíkem pak F. A. Elstner se svou ženou Růženou procestoval

 značnou část Evropy. Velkou část světa procestoval automobilem

 s manželkou a přítelem Vratislavem Židlickým.

                           po studiích učil na venkovských školách;

              publicista v časopisu Naše osady (1929 - 1931) a Tramp (1968 - 1971),

              publicista a spisovatel – Věci z jednoho pokoje (1966), Uzly a laso (1968,

              1991, 2009), Dobrodružnou stezkou (1970), Dovedu to (1970), Zálesácká

              kuchyně (1970, 1991, 2006), Vázání uzlů (1991) a další knihy;

                           cestovatel - v letech 1933 - 1934 přejel na dvouválcové aerovce Saharu;

                           následovala řada dalších cest