†11. 9. 2001 Doc. Ing. RNDr. Jindřich Chmelař, DrSc. – Rys Ostrovid

20.12.2021 14:58

– woodcrafter;

                          vysokoškolský pedagog, lesnický botanik, práce z oboru dendrologie, zejména

                          o rodu vrba (Salix).

                          zakládající člen obnoveného poválečného Kmene Ohně (Brno) v roce 1945

                          (od 1. 1. 1946); kronikář a ilustrátor kmene; účastník ústředního tábora

                          LČSW Tábora velkých dešťů na Sázavě na Stvořidlech (7. - 17. 7. 1946);

                          účastník tábora u říčky Belá (Hřmící řeka) nedaleko od Waldenu od počátku

                          srpna do 28. 8. 1948