†11. 9. 2016 PaedDr. Jiří Lysák

20.12.2021 14:58

                        narodil se do učitelské rodiny; v době německé okupace

  se zapojil do trampského hnutí, protifašistického odboje a Partyzánské

             družiny J. Hybeše, jejímž se stal historikem. Po válce se výrazně podílel

             na rozvoji speciálního školství, diagnostických a výchovných ústavů i 

             pedagogicko-psychologického poradenství; 18 let působil v Brně jako krajský  

             školní inspektor; jeho život byl naplněn veřejně prospěšnou prací, angažoval  

             se v mnoha funkcích, zejména ve Svazu protifašistických bojovníků

                          Podílel se na prosazení památníku v Kounicových kolejích, je autorem 

                          pomníku padlým partyzánům v Mohelně a spoluautorem pamětní desky

                          Vítězslavu Nezvalovi v Biskoupkách, Za svoji všestrannou činnost získal řadu

                          ocenění.

                          K jeho velkým zálibám patřila myslivost, po ukončení aktivní činnosti v roce

                          1988 strávil část života a spoustu šťastných chvil na hájence nad řekou 

                          Oslavou.

             publicista, fotograf, pořádal vlativědné přednášky a vydával vlastivědné a 

             historické práce z Třebíčska – knihy Trampská vzpomínání – Ze slunného 

             údolí řeky Oslavy a Chvojnice (2006), Pooslaví a Pojihlaví (ODPM Gustava

             Klimenta v Třebíči a komise cestovního ruchu při radě ONV v Třebíči,

            1. vydání 1964 – 4000 výtisků, 2. vydání 1997 a 3. vydání, doplněné, Areál

                          u Lamberka, 2005), Z kulturních památek Březníka (2007), Z dějin

                          Partyzánské družiny Josefa Hybeše (Třebíč: J. Lysák ve spolupráci

                          s vydavatelstvím Akcent, 280 s. ISBN 978-80-7268-891-3; 2011), Jan Sokol

                          z Lamberka (2012), Z historie trampingu do roku 1946 – Ze slunného

                          údolí řeky Oslavy a Chvojnice (nákladem vlastním syn Ivo Lysák, duben

                          2017);