*12. 4. 1927 Jindřich Pokorný

12.07.2022 11:33

literární historik, esejista a editor, překladatel              

                          z němčiny, francouzštiny a latiny; textař - texty Přes pláně - Teď všichni

                          kaliforňané, Rok 1849)