*12. 7. 1921 RNDr. Jasoň Schützner – Jason /Džejsn/

22.07.2021 10:28

geolog, petrograf, publicista;

                          woodcrafter, člen kmenů Ojibway, Dakota, Kmene Pražský woodrafterů,

                          Wahpeton;

            působil v odboji;

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                           22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                           – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                           o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                           30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                           členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                           náčelnictvo.

                           Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                           Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti

                           44 členů. Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena.

                           Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž J. Schützner  působil jako

                           pokladník a hospodář.

                           Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                          11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                          akční výbor, v němž už nepůsobil.

                          – emeritní specialista Hydroprojektu