*12. 9. 1907 Václav Pekárek

23.09.2022 13:20

woodcrafter; Kmen Bratrství Kalicha České Budějovice;

                          básník, novinář, redaktor, literární historik a kritik, práce v oboru

                          Absolvoval Školu vysokých studií pedagogických v Praze. Ve 30. letech

                          zapojen do činnosti v levicově orientovaných spolcích a organizacích.

                          Od roku 1945 tiskový referent a po roce 1948 vedoucí literárního oddělení

                          ministerstva školství a národní osvěty. Tajemník Zdeňka Nejedlého a Svazu

                          československých spisovatelů.

                          V letech  1957 - 1967 vedoucí Kabinetu pro studium díla Z. Nejedlého ČSAV.

                          Člen literární skupiny Blok, redakční rady čtvrtletníku U, časopisu Lidová

                          kultura, Společnosti pro hospodářské a kulturní styky s novým Ruskem, Levé

                          fronty aj.

                          Uspořádal a vydal spisy K. Marxe, B. Engelse, F. X. Šaldy a Zdeňka Nejedlého.

                          V Kladně založil a redigoval Edici Naší cesty. Publikoval v časopisech, např.

                          Naše cesta, Tvorba, Nový život aj. Marxistickou ideologii uplatňoval i v ediční

                          a redakční činnosti.

                          Autor kritik a úvah o současné literatuře české, francouzské a sovětské.

                          Od roku 1927 podnikal Jaroslav Šimsa jako náčelník LLM kroky

                          k opětovnému sjednocení woodcraftu v Československu, pro jeho

                          dlouhodobou nemoc došlo ke sjednocení až na podzim 1928.

                          Jako člen náčelnictva sjednocené Ligy československých woodcrafterů byl

                          V. Pekárek zvolen Radou důvěrníků dne 21. 10. 1928. Rada důvěrníků se

                          konala ve dnech 20. - 21. 10. 1928 ve Studentském domově v Praze II – Na

                          Slupi. 

                          Slučovací sněm tehdejších dvou woodcrafterských organizací (Ligy Moudrost

                          lesa a Ligy lesní moudrosti) proběhl v květnu 1929 na Samechově.

             /Pseudonym Kovář, Pavel V., Pavel V. Korda, Václav Pokorný

             (v Učitelských novinách); V. P., V. Pek/

                          /*Koloměřice u Týna nad Vltavou/