*13. 11. 1926 Mag. Paed. RNDr. Jiří Pacl, CSc. – Wayeeses – Migisi – pseudonym Juraj P.

14.02.2022 13:50

                           vědec, klimatolog a hydrolog působící na Slovensku, autor prací z oboru,

                           woodcrafter – nejprve Bratrstvo bílého Bobra (1942 – 1945) poté náčelník

                          kmene Ojibway (Bratislava, 1945), 

                           Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                           22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                           – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                           o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                           30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                           členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                           náčelnictvo.

                           Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                           Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti 44 členů.

                           Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena a bylo zvoleno

                           nové náčelnictvo.

                           Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                           11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl

                           vytvořen akční výbor, v němž J. Pacl působil jako člen.

                           (Pozn. Poměr „socializujících“ členů Ligy k ostatním byl 4:3, což jasně

                           ukazovalo další směrování. J. Novák byl potřebný jako tehdejší zkušený

                           jednatel Ligy, L. Pecha byl zástupcem moravských kmenů, J. Pacl slovenských

                           kmenů).

                           účastník tábora kmene Ojibway na Waldenu na říčce Belá ve dnech

                           14. - 30. 7. 1949, během tábora se konala kmenová Čotokva a po táboře

                           15 účastníků absolvovalo putovní tábor přes Nízké Tatry do Slovenského

                           ráje (30. 7. – 14. 8. 1949);

                           člen táborové rady (ohnivec) na kmenové Čotokvě, kterou uspořádal ve

                           dnech 15. - 30. 8. 1949 Kmen Ojibway na Waldenu pod Smrekovicí v Nízkých

                           Tatrách na Slovensku;

                           horolezec, vodák, publicista – časopisecky 1947 - 1950 v časopise Príroda

                           pod pseudonymem Migisi;

                           publikace Veselé putovanie po Slovensku (s J. Mergancem a Vlado

                           Makovickým; foto – V. Heckel, V. Makovický, J. Merganc, Z. Pouba,

                           O. Pravda, M. Sajdoch, M. Serátor, V. Šilhan; Štátne telovýchovne

                           nakladatelství, pobočka v Bratislave, 1954), Technika táborenia

                           (s J. Pokornou – Lienkou, Štátne telovýchovne nakladatelství, pobočka

                           v Bratislave, 1955), Putovanie po Slovensku (s Dr. Vladimírem Adamcem,

                           Šport, 1958), Poprad, Spišská Sobota (Autoři článků: Ivan Bohuš, Alžběta

                           Cidlinská, Leopold Czihal, Mária Komlóšová, František Pavlíček, Juraj Pacl,

                           Libuše Paclová, Štefan Pisoň, Vladimír Šimíček, Vojtech Zvara; Bratislava,

                           Šport, 1959), Novými chodníkmi: turistický sprievodca časopisu Krásy

                           Slovenska (Diel 1, Pripravil redakčně a spolupracoval: Juraj Pacl;

                           Bratislava, Šport, 1968), Die Hohe Tatra: Touristenführer / Vladimír

                           Adamec, Juraj Pacl, Arno Puškáš; Übertragung ins Deutsche: Ludmila

                           Pokorná, Ján Lumtzer; Illustration und Karten: Arno Puškáš [a kol.]; Foto –

                           Luboš Brchel, Vladimír Koštial, Stanislav Samuhel ; Bratislava, Šport, 1965

                           a 1967), Souvenir z Tatier (autor textů Juraj Pacl;Tibor Sásik; Šport 1970),

                           Východisko Ždiar - Javorina (sestavil a texty napsal J. Pacl; Bratislava,

                           Šport, 1972), Perly Tatier/plesá/ (text Juraj Pacl; foto – Ladislav Deneš,

                           Aladár Marček; přel. Bella Temnová - ruš., Silvia Lacúchová - něm., Štefan

                           Straka - angl., Miloslav Trnka - fr., Danuta Marušiaková - pol.; Martin,

                           Osveta, 1988),

                           autor prací z oblasti vlastivědy - dvoudílná vlastivědná encyklopedie

                           Tatry – priroda (Baset, 2010, kapitoly Vodopis + Plesa + Hydrologia)

                           překladatel z němčiny (Norbert Kaschel, Zahradničení s Měsícem

                           a planetami - nejlepší zahradnické tipy pro praxi, Víkend 2004)

                           od roku 1945 člen woocrafterského kmene Objidwey v Bratislavě, od roku

                           1998 člen woocrafterského kmene Wahpeton v Praze a redaktor časopisu

                           Hlasatel Wahpetonu;

                           významný znalec fyzicko-geografických a hydrologických poměrů zejména   

                           horských úseků slovenských toků, ve kterých ty tatranské hráli prim, 

                           a znalec problematiky povodní. Jeho obrovské zkušeenosti a bohaté kontakty

                           s vědeckou komunitou v zahraničí ho opravňovali byť v pozici jednoho

                           z čelných představitelů našich hydrologů. Vědecké poznatky považoval za 

                           základ, na kterém se dá stavětfundovaná ochrana přírody. Význačný vědec,

                           ochránce přírody, znalec Tater a jejich milovník,

                           /*Horažďovice/