*14. 6. 1931 Nina Ingrišová (rozená Karpuškinová)

10.06.2021 09:26

zpěvačka, manželka E. Ingriše;

Její otec Viktor Vasiljevič Karpuškin patřil k ruské kozácké emigraci. Matka Marie Brychtová pocházela z Veverské Bítýšky. V dubnu 1945 Karpuškinovi se skupinou kozáckých rodin opustili republiku a směřovali na Západ, aby unikli z dosahu blížící se Rudé armády. Cesta do západní okupační zóny skončila v uprchlickém táboře v Memmingenu na podzim 1945. Teprve  v roce 1949 rodina získala povolení k vycestování do Jižní Ameriky. Pamětnice za války v Brně studovala měšťanskou školu a v Německu dokončila střední vzdělání.

Později se v Brazílii věnovala opernímu zpěvu a působila na operní scéně Ipanema. Pracovala jako tlumočnice a průvodkyně na letišti v São Paolu.

V roce 1957 rodina přesídlila do Los Angeles v USA. Získala místo v zahraničním oddělení Bank of America.

Rodina Karpuškinových udržovala kontakty s československou krajanskou komunitou v USA. Byla zapojena do kulturních aktivit Čechoslováků v Los Angeles, kteří spolupracovali mj. s Eduardem Ingrišem.

Jako zpěvačka se podílela na inscenacích Ingrišových operet Tam na horách (1963), Maryša (1964) či Okolo rybníka (1965).

Navázala s ním bližší vztah a 5. 6. 1965 byli odáni v Los Angeles v Kalifornii.

V roce 1966 se jim narodil syn Eduard. Od roku 1968 společně cestovali po Severní Americe a živili se promítáním Ingrišových cestopisných filmů, které natočil v 50. letech.

Když po deseti letech náročných cest s promítáním skončili, založili si obchod se zdravou výživou.

Na sklonku 80. let Eduard Ingriš vážně onemocněl. V té době Nina obchod prodala, aby mohla financovat nákup počítače na psaní Ingrišových pamětí. Ingriš ale v roce 1991 zemřel a paměti nedokončil.

Nina Ingrišová ještě dalších jedenáct let pracovala v obchodě a v roce 2002 odjela natrvalo do České republiky. Žila v Brně a snažila se připomínat odkaz svého muže.

                           /*Brno/