†14. 7. 1991 František Chudáček – Ink (Plzeň)

22.07.2021 10:29

woodcrafter - v LLM od roku 1927 –

                          člen Kmene Tharahumánů z Plzně; v červenci roku 1945 vedl první

                          tábor obnovené Ligy čs. woodcrafterů v parku zámku Štiřín;

                        Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                          – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                          o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                          30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                          členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                          náčelnictvo, v němž F. Chudáček působil jako místonáčelník.                           

                          Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                          Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti

                          44 členů. Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena.

                          Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž F. Chudáček působil jako člen

                          výboru.

                          Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                          11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

                          akční výbor, v němž už F. Chudáček nepůsobil. (Pozn. Poměr „socializujících“

                          členů Ligy k ostatním byl 4:3, což jasně ukazovalo další směrování.)

                          Za války napsal a nakreslil woodcrafterskou příručku LČSW Stezka (1943),

                          rozmnoženou cyklostylem 1946 (2x reprint 1991);

                          účastník Čotokvy (škola vůdců lesní moudrosti) v údolí Hučivé Desné

                          v Jeseníkách v roce 1947. V letech 1968 – 1970 lektor skautských lesních

                          škol se zaměřením na praktické dovednosti. Velký příznivec Samechovských

                          táborníků a osobní přítel M. Vavrdy a Z. Teichmana. V letech 1972 - 1981

                          úzce spolupracoval s plzeňským woodcrafterským Kmenem Peřej

                          Po absolvování střední průmyslové školy stavební pracoval celý život

                          v plzeňské Škodovce.

                          Dokladem jeho lásky k přírodě, zručnosti a výtvarného nadání je jeho velký

                          herbář, který získalo v roce 2009 Západočeské muzeum v Plzni. Vyšel o ní

                          rozsáhlý článek v časopise Calluna 1/2010, str. 18.