*14. 9. 1966 P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (Brno) – Orko (= zkratka pro „Orlí oko“).

20.12.2021 15:03

                          – skaut, římskokatolický kněz, teolog, pedagog a spisovatel, přírodovědec a

                          polárník.

                          Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru

                          molekulární biologie a genetika. Teologického vzdělání nabyl studiem v

                          Olomouci a Bruselu. Ve své doktorské práci na Lékařské fakultě Masarykovy

                          univerzity se zaměřil na etickou problematiku poznání lidského genomu a na 

                          genetiku chování.

                          Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy (1997 a 2000) na základnu Eco-Base

                          na ostrově Nelson v Jižních Shetlandách společně s Jaroslavem Pavlíčkem.

             Farář lechovické farnosti, farní vikář Římskokatolické akademické farnosti

             při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a přednosta Ústavu lékařské etiky

             na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

                          Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

Je učitelem biologie, náboženství a etiky na Arcibiskupském gymnáziu v Praze a na Biskupském gymnáziu v Brně.