†15. 2. 1976 Přemysl Pitter ThDr. h. c.

14.04.2021 13:30

– evangelický kazatel, radikální pacifista etický

                          a sociální pracovník, redaktor;

                          woodcrafter, člen LČSW v letech 1945 - 1950;

                          účastník  Čotokvy v údolí Hučivé Desné v Jeseníkách ve dnech 6. – 19. 7. 1947            

                          Založil Milíčův dům na Žižkově (dnes Mateřská škola Milíčův dům).

                          Byl dlouholetým osobním přítelem Miloše Seiferta, který byl jedním

                          z přispěvatelů do časopisu "Sbratření" a mecenášem Milíčova domu

                          (mj. mu odkázal přes 200 tisíc korun). V Milíčově domu fungoval ve 30. letech

                          woodcrafterský kmen, který vedl M. Vavrda za pomoci F. Krcha.

                          Spolupracoval s Ligou čs. woodcrafterů a navštívil woodcrafterský

                          tábor na Samechově  v roce 1935; účastnil se Čotokvy (škola vůdců lesní

                          moudrosti) v údolí Hučivé Desné v Jeseníkách v roce 1947; Autor

                          woodcrafterského románu Wahů. Březový svitek o srubu přátelství

                          (nakladatelství L. Marek, Brno, 2005).

                          čestný člen Liščího kmene

                          Po II. světové válce zachránil stovky dětí bez rozdílů národnosti a vyznání

                          při své "Akci Zámky". Spolupracovníky měl v mnohých woodcrafterech,

                          mj. M. Vavrdovi, Z. Teichmanovi, V. Trnkovi a především MUDr. E. Voglovi.

                          po roce 1948 emigroval do Německa a poté do Švýcarska;

                          v roce 1991 vyznamenán prezidentem V. Havlem řádem TGM in memoriam

                          /†Curych/