*17. 10. 1972 PhDr. Jan Krško

04.01.2023 15:11

– historik a archivář, publicista (kniha Meziválečný

                           tramping na Rakovnicku, 2009; editor a publicista – Vliv majetkoprávních

                           vztahů na rozšíření a vývoj trampingu In: sborník Subkultura trampingu

                           ve světle vědeckého výzkumu – otázky z historie III. (SOA Rakovník,

                           Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o.; 2018);

                           publikace o Církvi československé husitské, o katolickém reformním hnutí;