*17. 3. 1911 Josef Vyhnalík (T. O. Tajmyr/Taymir, Německý Brod a T. O. Stará šlechta, Dobrá nad Sázavou)

19.04.2021 09:15

organizační schopnosti i osobní odvaha jej za okupace

                          přivedly k rozsáhlé odbojové činnosti, člen brodské skupiny partyzánské

                          brigády Mistra Jana Husa, člen ilegálního národního výboru; po osvobození

                          mu byla udělena vysoká státní i odbojářská vyznamenání;

                          /*Německý (Havlíčkův) Brod/