*17. 7. 1967 Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

03.08.2022 13:01

archeolog, práce z archeologie středověku

                          a novověku.

            Vystudoval - archeologie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze

            (1985 - 1989), studijní pobyt na Humboldtově Universitě v Berlíně (1989),

                          externí postgraduální studium v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou

                          Filosofické fakulty University Karlovy v Praze (1991 - 1996), studijní pobyt

                          na Universitě v Oxfordu (St. Anthony's College, 1992 - 1993)

                          Zaměstnání: Pražský ústav památkové péče a ochrany přírody (1989 - 1990)

                          Archeologický ústav Akademie věd ČR v Praze (1991 - 1993), Ústav

                          archeologické památkové péče středních Čech v Praze (1993 - 1998),

                          občanské sdružení Archaia (1998 - 1999); od roku 1998 přednáší na

                          Západočeské univerzitě v Plzni, od roku 2000 pracuje na Katedře archeologie

                          ZČU v Plzni;

             historik, učitel a publicista

             publikace – s Jamesem Symondsem Archeologie trampingu. Terénní

             výzkum tábořiště v „Kachním údolí“ U jezerců na Stříbrsku (Plzeňský 

             kraj) In: Volný čas – utopie na hranicích všednosti = Spare Time – 

             Utopias on the Verge of Commonness (Praha: Národní galerie, 2013),

             Trampské oblasti na území Plzeňského kraje – se Z. Vařekovou a

             M. Preuszem In: sborník Subkultura trampingu ve světle vědeckého

             výzkumu – otázky z historie III. (SOA Rakovník, Muzeum T.G.M. Rakovník,

             p. o.; 2018);

                          /*Praha/