*18. 2. 1901 Josef Fišer (původně Fischer)

14.04.2021 13:33

nejprve Skaut socialista, poté woodcrafter;

                          později náčelník Kmene Táboritů (Praha), člen LLM a ISAW. V letech 1922 –

                          1926 člen LLM a její Rady důvěrníků. Od března 1923 člen redakční rady

                          časopisu Vatra. Zodpovídal za administraci časopisu Vatra od března 1923 –

                          1926 (2. - 4. ročník).

                          Od roku 1926 jedna z vůdčích osobností ISAW, šéfredaktor časopisu Slunce

                          (časopis ISAW).