*18. 8. 1952 PaedDr. Vladislav Raška – Allah

05.08.2022 12:44

skaut (člen 2. klubu Old skautů ve

                          Vyškově);

                          ředitel Knihovny K. Dvořáčka ve Vyškově, autor knihovnických materiálů

                          a literárněvědných recenzí; zabývá se skautskou a regionální literaturou

                          (např. dílem orientalisty Aloise Musila- odtud pochází jeho přezdívka);

                          publicista – sborník Ernest Thompson Seton (bibliografie, životopis,

                          překlady : (soubor různorodých textů) : malý průvodce pro čtenáře a

                          milovníky jeho knih / z dostupných zdrojů vybral, doplnil, upravil a sestavil

                          Allah ; Vladislav Raška editor (3. vydání, dopl. a opr. vyd. Vyškov: Knihovna 

                          Karla Dvořáčka, 2014)

                          Ernest Thompson Seton Personální bibliografie neperiodických

                          publikací v češtině (ke 160. výroční narození Černého vlka; ve spolupráci

                          s Františkem Kožíškem - Biminiji, LES – edice LLM, svazek 18, 2020);

                        V roce 1980 absolvoval Pedagogickou fakultu v Brně, obor český jazyk

                          a dějepis. V roce 1982 získal titul PaedDr. V letech 1993-1994 absolvoval

                          postgraduální studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví

                          Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Řízení veřejných

                          knihoven. Studium zakončil zkouškami a obhajobou písemné práce

                          "Automatizace informačních služeb veřejných knihoven. Projektový úkol."

                          Od roku 1981 vyučoval na základních a středních školách na Vyškovsku. Od

                          roku 1990 do současnosti pracuje v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově na

                          pozici ředitele knihovny. Zasloužil se o přejmenování Okresní knihovny ve

                          Vyškově na Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově (knihovna byla

                          přejmenována 31. 10. 1992). Od roku 1994 je aktivním členem SKIP. Působí

                          jako člen výkonného výboru SKIP od roku 2004 a regionálního výboru SKIP

                          Velká Morava od roku 1995, kde zastává pozici garanta sekce veřejných

                          knihoven a studijních zájezdů. V letech 2001-2006 byl členem různých

                          hodnotitelských komisí MK ČR – Knihovna roku Mezi lety 1999-2002 byl

                          členem literární rady České knihovny MK. Byl zakládajícím členem Asociace

                          knihoven ČR (později jen sekce SKIP).

                          Dále je členem Společnosti bratří Čapků od r. 1991, Akademické společnosti

                          Aloise Musila, Společnosti Jiřího Mahena od r. 1993, Sdružení přátel Jaroslava

                          Foglara. Mezi jeho zájmy patří skauting, turistika, literární věda a historie.