†19. 10. 1966 Zdeněk Švanhal – Chroustek – Půl šerifa

09.02.2022 13:04

– woodcrafter, člen brněnského

                           kmene Radosti. Zodpovědný redaktor časopisu Vatra v roce 1929

                           (8. ročník) 

                           Od 2. 2. 1939 byl jednatelem LČSW. Účastník (s manželkou) sněmu LČW

                           ve dnech 27. - 29. 8. 1943 v Červeném Kostelci; Na sněmu LČSW, který

                           se konal na Jungmanově třídě 9 v Praze ve dnech 1. - 3. 11. 1946 byl zvolen

                           náhradníkem revizora účtů;