*19. 3. 1912 Josef Laštovička – Velikán Velikánovič (T. O. Tajmyr/Taymir, Německý Brod, v letech 1930 – 1933 šerif T. O. Stará šlechta, Dobrá nad Sázavou)

07.07.2022 12:28

                          korespondent a vedoucí skladu u firmy Raupach v Německém brodě;

po skončení základní vojenské služby odešel do Prahy k české policii.

Za protektorátu byl přidělen jako tlumočník a policejní komisaře k pražskému gestapu, Zde na Iv. referátu (protikomunistické oddělení) rozvíjel mimořádně rozsáhlou ilegální činnost, při které zachránil stovkám bojovníkům proti fašismu a zabránil vyzrazení řady odbojových organizací. V roce 1946 byla jeho činnost odhalena konfidentem gestapa, 28. 8. 1943 byl zatčen, za měsíc byl v pankrácké věznici v Praze popraven. V roce 1945 mu prezident republiky E. Beneš za významnou odbojovou činnost československý válečný kříž 1939 -1945 – in memoriam.

                         /*Německý (dnes Havlíčkův) Brod/