*19. 9. 1912 Ľudovít Klibáni – Wapiton (stráž LLM, Zvolen)

23.09.2022 13:31

woodcrafter z kmene

                          Ranné svitanie (Zvolen) a Cedry (Praha);

                          účastník ústředního tábora LČSW Tábora velkých dešťů na Sázavě na

                          Stvořidlech (7. - 17. 7. 1946)

                          Sněm 2. 11. 1946 mu udělil nejvyšší vyznamenání Ligy čs. woodcrafterů

                          Řád bisona za osobní statečnost.

            Ve dnech 22. - 23. 3. 1947 se konala valná hromada a sněm za účasti 30 členů.

                          MUC. V. Valovič a J. Novák požádali o uvolnění z funkcí v náčelnictvu,

                          s ohledem na pracovní a studijní povinnosti.

                          Sněm poděkoval MUC. V. Valovičovi za odvedenou práci při obnovení činnosti 

                          a udělil mu čestnou hodnost starosta Ligy.

                          Sněm vyslovil J. Novákovi zvláštní uznání a dík za vedení širokého rozsahu 

                          ligových záležitostí, agendy nejen vlastní, ale i jiných funkcionářů.

                          Z voleb vzešlo nové náčelnictvo, v němž Ľ. Klibáni působil jako náčelník.

            účastník  Čotokvy v údolí Hučivé Desné v Jeseníkách ve dnech 6. – 19. 7. 1947

            Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

            11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl vytvořen

            akční výbor, v němž již Ľ. Klibáni nepůsobil.

.           (Pozn. Poměr „socializujících“ členů Ligy k ostatním byl 4:3, co jasně

            ukazovalo další směrování. J. Novák byl potřebný jako tehdejší zkušený

            jednatel Ligy, L. Pecha byl zástupcem moravských kmenů, J. Pacl slovenských

            kmenů).

            Pomáhal knihovníkovi Jozefu Kubátovi v Mestskej verejnej knižnici vo Zvolene 

            v letech 1930 - 1935 spolu s Jozefem Hanesem.