* 2. 3. 1951 Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. H. c. – Čingaškuk

19.04.2021 09:04

– woodcrafter z Kmene

                         Neskenon; člen 68. základní skupiny TISu – Svazu pro ochranu přírody a

                         krajiny;

                         vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze se specializací na

                         rybářství a rybářskou biologii; Ichtyolog v Ústavu živočišné genetiky a

                         fyziologie akademie věd (v letech 2005 – 2013 členem Akademické rady

                         AV ČR; profesor rybářství na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské

                         univerzity a docentem pro obor zoologie na přírodovědecké fakultě Karlovy

                         univerzity; byl členem národního komitétu pro spolupráci s FAO a českým

                         zástupcem v European RT &D Evaluation Network (DG research) a členem   

                         výboru Evropské ichtyologické společnosti