† 2. 3. 2021 Jiří Stegbauer – Jura (Tábornický klub Modré šípy)

19.04.2021 09:04

básník Tramp (1968 –

                         1971), publicista, redaktor, vydavatel (nakladatelství Ostrov)

                         knihy – básně – Doušek na dně (MF, edice Kroky 1976), Andělé v noční

                         zahradě (Ostrov, 2019);

                         zastoupen ve sborníku Pozvání do krajiny (MF, 1975), Kdybychom nechodili

                         slepí po cestách (2000), Blízkost (2005), Berly paměti (2018), Řadové sestry

                         (2018), Zrcadlení (2018),