* 2. 6. 1902 Vladimír Ležák – Borin – novinářský pseudonym Otto Rikin

25.07.2022 08:24

za I. sv. války          

                         v Cizinecké legii, po r. 1918 prozaik, dramatik a satirik; sekretář boxing

                         kroužku (30. léta); publicista v komunistickém tisku (např. v teoretickém

                         orgánu Komunistické internacionály mládeže instruktivní článek Práce mezi

                         trampy), v trampské hlídce Rudého večerníku a v časopise Tramp (1929 –

                         1931); po návštěvě SSSR v roce 1934 přešel do nakladatelství Melantrich a 

                         psal do Českého slova; v roce 1939 emigroval do Anglie, po II. sv. válce žil

                         v Austrálii – v Melbourne vydal v roce 1959 anglicky svou knihu Vykořenění

                         (The Uprooted Surrive); poté žil ve Skotsku a v Rakousku;

                         přispěvatel měsíčníku Český boj za svobodu a demokracii. List Českého

                         národního výboru v Londýně (Měsíčník českého hnutí za svobodu; Český

                         národní výbor v Londýně, Londýn 1948–1951; 1957–1959);

                         zemřel při návštěvě Československa;