* 2. 6. 1946 Miloš Černý – Paddy (T. O. 13)

10.06.2021 09:17

předseda NAŠE MUZEUM z. s.   

                         Účel spolku: Sběratelská činnost pro sbírkový fond v Národním muzeu.

                         Vytváření sbírkového fondu za účelem vzniku muzejní expozice z dějin pobytu

                         v přírodě s hlavním důrazem na tramping.

                         Ve spolupráci s muzejními institucemi a dalšími odbornými pracovišti vytvořit

                         tematicky vymezený depozitář ze sbírek získaných činností spolku.

                         Pořádat výstavy a další kulturní aktivity k propagaci pobytu v přírodě,

                          zejména trampingu.