† 2. 6. 2022 Petr Surý – Pedro

25.07.2022 08:24

basista v trampských kapelách Trapeři a Kamelot;

           hráč na akordeon v Lidové škole umění po maturitě absolvoval Státní

           konzervatoř a po ní JAMU - obor kontrabas, profesoři Hanák (jehož Petr

           časem alternoval v Javorech) a Bortlíček.

           Za studií si krátce vyzkoušel i hraní v orchestru operety a také v BROLNu,

            kam ještě před vojnou nastoupil nastálo.

            Primárně hráč na kontrabas, ale zvládal hrát na celou řadu dalších nástrojů.

            V průběhu své muzikantské cesty spolupracoval s kapelami a muzikanty

            napříč hudebními žánry - Trapeři (1973 až 1979), Vědro (zakladatel),

            Avocado (1986 – 1987; mj. vitězství na Vokalíze 86), Javory (1978 - 1980

            alternace, od 1993), BROLN - Brněnský Rozhlasový Orchestr Lidových

            Nástrojů (1980 - 1988), Kapela Petra Olivy (1988 – 1994), Teagrass (1991 –

            2022), Cimbal Classic (1994 – 2000), člen orchestru opery ND v Brně (1999 –

            2022), Cimbálová muzika Franty Černého (2000 - 2022), Kamelot (2010 – 

            2012);  Hrával také v Poľaně a Slováckém krúžku.

            Spolupracoval mimo jiné s Robertem Křesťanem, Jiřím Plockem či Františkem

            Černým a mnoha dalšími.