* 2. 8. 1887 Josef Krejčík

05.08.2022 12:30

woodcrafter (Brno); odborný učitel, publikace z oboru

                        přírodních věd, autor učebnic;

                        ve dnech 1. – 16. 7. 1927 vedl spolu s M. Seifertem letní táboření Ligy pro

                        výchovu přírodou na Waldenu pod Smrekovicou v Nízkých Tatrách;

                        Na výročním sněmu Ligy pro výchovu přírodou – Moudrost lesa dne

                        15. 1. 1928 se pro nedostatek času vzdává funkce starosty J. Procházka, na

                        jeho místo je jako 2. starosta Ligy pro výchovu přírodou – Moudrost lesa

                        zvolen J. Krejčík.

                        Od roku 1927 podnikal Jaroslav Šimsa jako náčelník LLM kroky

                        k opětovnému sjednocení woodcraftu v Československu, pro jeho

                        dlouhodobou nemoc došlo ke sjednocení až na podzim 1928.

                        Jako člen náčelnictva sjednocené Ligy československých woodcrafterů

                        (LČSW) byl J. Krejčík zvolen Radou důvěrníků dne 21. 10. 1928. Rada

                        důvěrníků se konala ve dnech 20.- 21. 10. 1928 ve Studentském domově

                        v Praze II – Na Slupi. 

                        Slučovací sněm tehdejších woodcrafterských organizací (Ligy pro výchovu

                        přírodou a Ligy lesní moudrosti) proběhl v květnu 1929 na Samechově.

                        Na mimořádném sněmu LČSW, který se konal 12. 10. 1930 v Brně byl opět

                        zvolen členem náčelnictva.