*20. 3. 1901 Jaroslav Hudec – Jiří Voldán (T. O. Věčné mládí, Březové u Vraného)

19.04.2021 09:17

                          studoval harmonii u Zdenka Hůly; skladatel, textař, překladatel, herec;

                          od r. 1932 vedl sbor zvaný Voldánova parta; publicista (publikace Epigramy

                          v dur a v moll - pod pseudonymem Petr Marcel, Něco o písničkách a těch

                          kdož je tvoří, 1936, Šli tři muzikanti, 1970); napsal řadu písní pro kabaret

                          Červená sedma; přeložil písně I. J. Dunajevského z filmů Celý svět se směje,

                          Cirkus, Děti kapitána Granta aj; napsal libreto k dětskému baletu

                          Roztančené pohádky – hudba F. A. Tichý;

                          trampský písničkář (písně – text  Alžír - hudba F. A .Tichý, text Bílý námořník

                          - hudba R. Bendl, text Bylo nás tam roku onoho, 1920, text Hola hej - hudba

                          H. Borders a N. Schultze, text Hospoda kdesi v Anglii – There´s A Tavern in

                          the Town - hudba W. Hils, text Já pověděl jsem hvězdám, text Jeden z nás je

                          šerif, text Krásná Isabel, Kytara teskně naříká, text Malý velký paťatý, text

                          Mám chatu v horách, text Mám rád krásné děvče za řekou, text Marion –

                          hudba F. A. Tichý, text Na mojí plachetní lodi, text Na řece kanoi mám –

                          hudba F. A. Tichý, text Nejkrásnější hvězdy hoří ve Splitu nad mořem - hudba

                          Ivo Tijardovič, text Osm trampů s dýmkou, text Píseň majáku, text Pochod

                          amerických námořníků - hudba traditional, text Pojď děvče, text Proč jste

                          daleko maminko, text a hudba Quadalcanal, text Šanghaj - hudba J. Kennedy

                          a H. Williams, Šerif, text Táborák - hudba F. A . Tichý, text V dáli kam oči

                          nedohlédnou - hudba Z. Bayer)

                        /*Praha/