*20. 4. 1961 PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, PhD.

27.04.2021 10:30

pedagog Katedra dějin a teorie

                          umění, proděkan pro vědu a zahraničí Fakulta umění a designu Univerzity

                           J. E. Purkyně;

                          Vzdělání – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, učitelství 2. a 3. stupně,

                          Mgr. (1980-1986) a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, specializace 

                          v pedagogice, Ph.D. (1998-2006)

                          učitel na základních školách v Praze 4 (1984-1986), učitel na Střední

                          uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově (1987-1997),   

                          odborný asistent pro obor dějiny a teorie průmyslového a grafického designu

                          a dějiny umění na FUD UJEP (od 1997 – dosud)

                          publikace – Poznámky k českému trampingu jako vizuálnímu fenoménu

                          In: Volný čas – utopie na hranicích všednosti = Spare Time – Utopias on

                          the Verge of Commonness (Praha: Národní galerie, 2013)

                          /* Praha/