*21. 10. 1948 PhDr. Kateřina Klápšťová CSc.

14.11.2023 16:29

etnoložka, amerikanistka a kurátorka

                           sbírek amerických domorodých kultur Náprstkova muzea; členka Klubu

                           ekologie přírodních národů při ZO ČSOP Taraxacum, který vydával

                           metodické listy Winaminge zaměřené na severoamerické indiány; působí

                           na Fakultě humanitních studií ZČU; publikace v oboru, spoluautorka

                           encyklopedie Diderot.