*22. 10. 1911 Karel Král (T. O. Tajmyr, Taymir, Německý Brod)

09.02.2022 13:07

– v letech 1931 – 1933

                           absolvoval vojenskou službu nejprve u pěchoty v Čáslavi, od roku 1932

                           u leteckého pluku jako palubní střelec, chtěl zůstat v armádě, ale jako člen

                           KSČ nebyl přijat. Vrátil se do Německého Brodu, ale nemohl najít v práci.

                           V březnu 1937 odjel se svým bratrem jako interbrigadista do Španělska

                           a účastnil se bojů za španělskou republiku jako pilot – stihač. V bojích se

                           mnohokrát vyznamenal a dosáhl hodnosti “teniente“ (poručík), byl sestřelen

                           při bojové akci a po zřícení letadla zahynul.

                           /*Německý (Havlíčkův) Brod/