*22. 6. 1958 Vladimír Tučapský

04.08.2023 08:52

vyrůstal v Ostravě, od roku 2005 žije v Brně a zabývá

                          se převážně výtvarnou činností. Kreslí, maluje, píše příležitostné texty,

                          dlouhodobě se věnuje autorskému komiksu.

             vystudoval Střední knihkupeckou školu v Luhačovicích, pracoval jako         

             knihkupec, kolektor geologického průzkumu, zahradní dělník, jevištní 

             technik nebo zaměstnanec Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku,

             v současnosti výtvarník na volné noze.

             V dětství byl zasažen Rychlými šípy a tvorbou Káji Saudka. V roce 1983 

             začal produkovat krátké experimentální komiksy, které rozmnožoval

             (nejprve na fotodokument papír, později na kopírce) a v počtu deseti až

             dvaceti kusů šířil mezi své přátele a známé. Tučapský v nich zkoumal

             možnosti vizuální narace a pracoval s řadou výtvarných technik včetně

             koláže. Jeho nejrozsáhlejším a zároveň nejosobnějším samizdatovým

             komiksem byla Pouť do Země šafránu, která se v roce 2010 dočkala

             reedice.

             Po pádu komunismu výtvarník na čas vystoupil z podzemí a své komiksové  

             výtvory publikoval ve vysokonákladových periodikách, jako byly Kometa

             nebo časopis Tramp. Po odeznění krátkého boomu se vrátil do podzemí a

             jeho tvorba přímo inspirovala zrod komiksového sborníku AARGH! a

             nástup mladé komiksové scény.

             V posledních letech publikuje převážně v komiksové revui Aargh!

             Komiksovým příběhem je zastoupen např. v publikaci Rychlé šípy a jejich

             úžasná nová dobrodružství (2018) nebo v souboru Komiks v Brně (2015).

             Příběh Vincent ve snách je inspirován novými teoriemi o sebevraždě

             Vincenta van Gogha. Pár týdnů před smrtí se malíř zamiloval do dcery

             svého ošetřujícího lékaře Gacheta, dívka jeho city opětovala, ale otec z nich

             nadšený nebyl…

             Obrazy vystavoval samostatně ve Štramberku (1998), v Brně (2001, 2015),

             Ostravě (2002), Peníkově (2002) nebo Postřelmově (2006), v Brně se

             účastnil několika společných komiksových výstav a projektů.

             Je členem výtvarné skupiny MAZEC, kterou dále tvoří Pavel Čech, Jiří

             Grbavčic, Vratislav Hnátek a Petr Modlitba.

             /*Nový Jičín/