*23. 7. 1921 Felix Franz Israel Kohn – Sojka

22.07.2021 10:34

woodcrafter, člen kmene Wahpeton a

                          Kmene pražských woodcrafterů; od sněmu LČW ve dnech 24. - 25. 3. 1940

                           v Praze ve Štefánikově domě byl členem redakce zpravodaje Hlasatel;

                          Žid; (†17. 5. 1942 v transportu z Terezina do Lublinu. Zřejmě krátce poté

                          zavražděn v koncentračním táboře Majdanek)

                          Poslední bydliště před deportací: Praha XII

                          Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Kanálská 5

                          Transport Au, č. 908 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)

                          Transport Ay, č. 847 (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin)