†24. 1. 1982 Prof. Dr. Václav Živec – pseudonym A. Damar

07.04.2022 09:27

– akademický malíř,

                          woodcrafter; jako člen redakční rady časopisu (3. ročník, 1924 -1925)

                          vedl úpravu časopisu Vatra.

                          účastník setkání bývalých členů LLM a ISAW dne 10. 6. 1962 v Agitačním

                          středisku Národní fronty v Praze na Smíchově;

                          Malíř, sochař a grafik, odborný publicista, středoškolský a vysokoškolský

                          pedagog. Absolvent rakovnické reálky a Akademie výtvarných umění

                          v Praze.

                          Žák M. Švabinského, J. Preislera a V. Bukovace. V roce 1931 studoval

                          sochařství u F. Bílka v Paříži. Krátce působil jako pedagog reálky

                          v Rakovníku, později učitelského ústavu v Hořovicích. Po 2. světové válce

                          vysokoškolský pedagog v Praze. Věnoval se malbě, užitému umění, drobné

                          grafice a metodice kreslení. Ztvárňoval zejména krajinu Podbrdska.

                          V sochařské tvorbě tvůrce Husova památníku v Jincích, válečného památníku

                          v Zahořanech, Smetanova památníku v Berouně a několika pamětních desek.

                          Účastník mnoha výstav. Člen Umělecké besedy. Propagátor loutkových

                          divadel na školách, výrazný loutkový režisér a scénograf. Autor životopisu      

                          Václava Rabase. Korespondence s předními pedagogy čes. pokusných škol

                          L. Švarcem a F. Krchem.

                          katalog autorský - Václav Živec: Výběr z díla (1972)

                          katalogy kolektivní - Katalog 1. výstavy G. U. B. Grafiků Umělecké besedy

                          (1921), Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně (1928),

                          Vlastimil Rada: Soubor obrazů a kreseb, Členská výstava Umělecké besedy

                          (1929), Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze

                          (1929), Umělecká beseda 1863 - 2003 (2003)

            /† Praha/