†24. 10. 1942 MUDr. Jan Včelák – Čmeli

04.01.2023 15:18

skaut a tramp, generální tajemník Masarykovy

                            ligy proti tuberkulóze; publicista Národní listy (1922);

                            publikace - Čo má každý občan vedieť o tuberkulóze? (Liptovský Svätý

                            Mikuláš, [s.n.],  1931, Čo má každý vedieť o tuberkulóze (Liptovský

                            Svätý Mikuláš : [s.n.], 1931), Lidová přednáška o tuberkulose (Praha,:

                            nákladem Masarykovy ligy proti tuberkulose, 1938?), Něco málo

                            o tuberkulose (Nákladem Masarykovy ligy proti tuberkulose, 1940) 

                            odbojář proti nacistům, popraven v Mauthausenu;