*24. 11. 1981 Mgr. Klára Kamenská (rozená Pergelová) – Amazonka

14.02.2022 14:00

absolventka

                           polonistiky a slavistiky na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze s

                           roční stáží v Polsku (Uniwersytet Warszawski). Překládá z polštiny se

                           specializací na odborné texty (farmacie, IT, technické dokumentace,

                           smlouvy, recenze), tlumočí obchodní jednání a filmy, asistuje českým

                           skupinám při výjezdech do Polska. Mluvím polsky a anglicky.

                           autorka publikace Trampský slang ve slovanském kontextu (2004)

                           překladatelka publikace Tatiana Stachak - Kytarová první třída (1. díl

                           dvoudílné učebnice), Editio Bärenreiter 2013;