*24. 2. 1887 Matěj Teichman

13.05.2022 09:50

woodcrafter; spolu s M. Vavrdou založil v roce 1932

                          Družstvo pro postavení a udržování woodcrafterských chat a táborů

                          v Beskydech – registrováno v Přerově; M. Teichman pro družstvo vydával

                          časopis Slunovrat);

                          účastník Čotokvy v údolí Hučivé Desné v Jeseníkách ve dnech 6. – 19. 7. 1947;

                          Dne 22. 7. 1919 byl přijat zákon č. 430 Sb., o veřejných knihovnách obecních

                          prováděcí nařízení k němu 5. 11.  1919, č. 607 Sb.), podle nějž bylo

                          povinností ustanovit knihovní radu. M. Teichmana jmenovalo městské

                          zastupitelstvo v Přerově na svém zasedání 27. 9. 1919 členem knihovní rady

                          Masarykovy městské knihovny v Přerově.

                          kulturní pracovník, publicista.

                          Bibliofil - vydal bibliofilie - Božena Němcová: Čtyry doby (upravila

                          a dřevoryty doprovodila M. Mrkvičková-Hlobilová, Přerov: M. Teichmann

                          s dcerou Vlastou a knihtiskárna František Bartoš, 1930), František Gellner:

                          Muž s rostoucím srdcem (verše ... upravil, vysázel a vydal ... jako soukromý

                          neprodejný tisk v 15 výtiscích M. Teichman, 1936), Na barikádách: faksimily

                          původních rukopisů Karla Havlíčka Borovského z roku 1848 a citát z jeho

                          novoročního článku v Národních Novinách, Přerov, M. Sum a M. Teichman,

                          1938)

                          /*Úpice/