†24. 3. 2002 Doc. PhDr. Libor Pecha CSc. – Norek Samotář

07.07.2022 12:34

woodcrafter, zakládající

                          člen obnoveného poválečného Kmene Ohně (Brno) v roce 1945 (od

                          1. 1. 1946), ohnivec Kmene Ohně; poválečný člen Ligy československých.

                          woodcrafterů, zakládající člen obnovené Ligy lesní moudrosti;

                          Liga československých woodcrafterů oznámila obnovení své činnosti

                          22. 5. 1945 (Přípravným vedením byli pověřeni: J. Wolf – předseda, Z. Pouba

                           – jednatel) a 21. 8. 1945 předala Ředitelství národní bezpečnosti přehled

                           o činnosti Ligy do jejího rozpuštění. Řádná volná hromada a sněm proběhly

                           30. 9. 1945 v Praze ve Štefánikově domě. Účastnilo se 42 členů. Předváleční

                           členové, už oproštěni od ideových sporů z let 1932 - 1936 zvolili nové

                           náčelnictvo.

                           Obnovení činnosti bylo povoleno Ministerstvem vnitra 18. 6. 1946.

                           účastník ústředního tábora LČSW Tábora velkých dešťů na Sázavě na

                           Stvořidlech (7. - 17. 7. 1946);

                           Ve dnech 1. - 3. 11. 1946 se konala valná hromada a sněm za účasti

                           44 členů. Činnost odstupujícího náčelnictva byla kladně hodnocena a bylo

                           zvoleno nové náčelnictvo.

                           účastník Čotokvy v údolí Hučivé Desné v Jeseníkách ve dnech 6. – 19. 7. 1947

                           Na pokyn Ústředního akčního výboru Národní fronty byla svolána na

                           11. 3. 1948 porada zástupců kmenů a při Lize čs. woodcrafterů byl

                           vytvořen akční výbor, v němž L. Pecha působil jako člen.

                           (Pozn. Poměr „socializujících“ členů Ligy k ostatním byl 4:3, což jasně

                           ukazovalo další směrování. J. Novák byl potřebný jako tehdejší zkušený

                           jednatel Ligy, L. Pecha byl zástupcem moravských kmenů, J. Pacl slovenských

                           kmenů).

účastník tábora u říčky Belá (Hřmící řeka) nedaleko od Waldenu od počátku

srpna do 28. 8. 1948

1953 vojenská služba na letišti v Praze – Kbelích;

                           člen KSČ; pedagog (docent na katedře pedagogiky Filosofické fakulty);

                           překladatel z ruštiny, filosof,  prozaik (knihy Krutá poéma, 1999; Woodcraft

                           – lesní moudrost a lesní bratrstvo, 2000; Cora: moje stříbrná vlčička,

                          2002)