*24. 5. 1957 Josef Štogr – Shorty (T. O. Montana tremp, Kladno, Praha, Tábor, Praha, Hlinná)

18.07.2022 13:31

publicista (Dým, Sem-Tam, Akát, Možnost, Lázeňský host);

                          písničkář, básník, prozaik, filosof, redaktor a nakladatel;

                          redaktor samizdatů Akát a Možnost a publikace Pohled na okrajovou

                          trampskou tvorbu (sborník poezie, 1979);

                          Deník průzračného nebe (Sh = Josef Štogr; vlastním nákladem, samizdat,

                          Praha, 1989) 

Almanach Pant (sborník Pant klubu 1990-1995; sestavili Josef Štogr ... [et al.; Pant klub, Praha, 1996)

Piková dáma a Spirálka (monografie jeskyně; sestavili Josef  Štogr, Jaroslav Kučera – Žistén; vlastním nákladem, 1997) 

Partnerství a participace (Veřejný prostor;  Josef Štogr; Nadace Open Society Fund, Praha, 2001)

Dobré a správné (východiska k uvažování o participaci, rozvojových programech a roli neziskových organizací; Josef Štogr; Agnes, Praha, 2002)

Filantropie (zdroje v komunitě : potenciál komunitně orientovaných filantropických organizací; uspořádali Jolana Novotná a Josef Štogr, ilustrace Jan Drnek; Euroregion Elbe/Labe. Komunitní nadace Ústí nad Labem, 2002) 

Proměnlivé a stálé (Josef Štogr; Cherm, 2004)

Přínosné a užitečné (Josef Štogr; Podnos, 2005) 

Hodnocení - Evaluace (sborník textů připravený při příležitosti přednášky o hodnocení dne 25. 10. 2006 uspořádané v Centru W. Wilsona v Praze... ; Steve Mayer, Jan Kroupa, Josef Štogr; Podnos, Praha, 2006) 

Transparency (sborník k příležitosti konference v rámci programu "Transparency of Procedures at Local Level" v Ústí nad Labem, 26. - 27. října 2006; sestavil Josef Štogr; Podnos, Praha, 2006) 

Závěti ve prospěch komunitních nadací (uspořádal Josef Štogr; Asociace komunitních nadací v ČR,  Praha, 2008)

Vůle dárce (sborník konference; sestavil Josef Štogr; Asociace komunitních nadací : Nett, Ústí nad Labem, 2009) 

Skutek pomoci (sborník konference; sestavil Josef Štogr; Sdružení občanů Exodus : Nett : Podnos, Praha, 2010)

Krok do světa (sborník doprovázející projekt Krok do světa, realizovaný z čiré radosti think tankem Nett, sestavil Josef Štogr; Nett, Praha, 2011) 

Slibuji na svou čest (význam skautského slibu; k vydání připravili Jarmila Štogrová a Josef Štogr; Libri prohibiti, Praha, 2011)

Význam slibu (sborník; sestavil Josef  Štogr ve spolupráci s Libri prohibiti;    Libri prohibiti : Nett,  Praha, 2011)

Slovník samozřejmých slov (Josef Štogr; Cherm, Praha, 2011) 

Jak jsem řek: chvála dek (Josef Štogr, ilustrace Zdenka Převrátilová;   vlastním nákladem, Hlinná, 2012) 

Galerie Vincence Kramáře : 1964-1972 (František Doležal, Vladimír Rocman) : 22. 3. - 27. 5. 2012, Centrum současného umění DOX, Malá věž; Josef Štogr, Jarmila Štogrová -Doležalová; Archiv výtvarného umění, Kostelec nad Černými lesy, 2012)

Josef Kalvoda (sborník vstupních textů ke konferenci konané dne 18. 6. 2012 v Třemošné; uspořádala Jarmila Štogrová, grafická úprava Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2012)  

Veřejné jednání, veřejná prospěšnost (sborník doprovázející projekt Veřejné jednání ... ; sestavili Josef Štogr, Jan Kroupa; Nett, Praha, 2012)

Breviář Regule Pragensis, aneb, Jak zapřahat vůz před koně (z odkazu Emanuela Maříka; editor Josef Štogr; Sdružení přátel Lázeňského hosta v nakladatelství Jalna, Praha, 2013)

Proč nevíme, co jsou peníze (je nad čím přemýšlet; Josef Štogr; vydavatel Generation Europe o.s. v nakladatelství Jalna, Praha 2013) 

Občanská sdružení dnes (pokus o myšlenkovou mapu; ... autoři Josef  Štogr a Jan Kroupa; Nett,  Hlinná a Meziluží, 2015) 

Samizdat - aktualita tématu (Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2017)  

Možnost samizdatu (komentovaný výběr z textů J. Štogra vydaných v časopisu Možnost v letech 1980-1989; Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2017) 

Historie nejen literární (sborník příspěvků z přednáškového cyklu, který uspořádala KKB v SVK Plzeňského kraje, editoři Jarmila Štogrová a Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2017) 

Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla) (autor Jarmila Štogrová, úvod Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2017) 

Historie, to jest vyhnanství z ráje (autor Jan Hertl, editoři Jarmila Štogrová a Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2018) 

Periferie středu (výběr z Revue Trivium 2008-2018; výběr článků Josef Štogr, redakce a jmenný rejstřík Jarmila Štogrová, obálka Josef Štogr; Knihovna kardinála Berana, Plzeň, 2018) 

Kde se vzala tu se vzala (ISBN 978-80-907804-1-4; knížka o skutečně pohádkovém světě, Jarmila Štogrová - NAUTILUS, Hlinná, 2021)