*24. 9. 1946 Eva Kubátová – Nevrlá

20.12.2021 15:12

akademická malířka, ilustrovala 1. cyklostylované

                          vydání publikace Odlesky táborových ohňů, 1969 vydal JLC a ČTU

                          nákladem 300 ks)

                          ilustrovala knihy – Krycí jméno Jaguár / Karel Fabián (Praha: Práce, 1968),

                          Moučníky a dezerty / Jaroslava Boehmová (Praha: Práce, 1970), Domovina /

                          Jan Truhlář; (Praha: Práce, 1975), Panství na ostrově / Maria Edgeworth

                          (Praha: Práce, 1978), Romeo a Julie na vsi (výbor novel) / Gottfried Keller;

                          z něm. orig. přel. E. A. Saudek a Marie Kornelová; vybral a uspořádal Josef

                          Čermák; přebal, vazba a graf. úprava Oldřich Hlavsa (Praha: Práce, 1980) 

            Římské aféry (II) / Massima Felisatti, Fabio Pittorru; (přeložily Jitka

            Minaříková a Eva Ruxová; ilustrace v textu od Evy Kubátové-Nevrlé; Praha:

            Československý spisovatel, 1988 , Lovci raků / Jaroslav Hrbek;