*24. 9. 1947 PhDr. Allan Gintel, CSc.

23.09.2022 13:36

psycholog, nakladatel, redaktor a manažer;   

                          Narodil se v Kunraticích a žil tam do svých 30 let. Jeho otec Leopold Edward

                          Gintel zemřel, když byly Allanovi 4 roky. Poté byl vychováván zejména svou

                          matkou Jaroslavou Hyblerovou. V průběhu studia na základní škole Gintel se

                          stal křesťanem.

                          Po absolvování ZŠ nastoupil do učebního poměru na obor provozní

                          elektromontér. Profesi se věnoval zhruba dva roky a zároveň dálkově

                          studoval střední školu s všeobecným zaměřením (dnešní gymnázium).

                          Během studia získal kladný vztah ke sportu a aktivně se účastnil

                          prázdninových pobytů, které pro něj byly velmi inspirativní.

                          Od svého mládí velmi četl - minimálně 2 knihy týdně.

                          V sedmnácti letech se stal vedoucím pionýrského oddílu – Třináctka

                          (? Seneca ?). Oddíl vedl tři roky - v letech 1964 - 1967.

                          Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě University Karlovy (1968 -

                          1974) a stal se promovaným psychologem. Zajímal se o filosofii, architekturu,

                          historii a film.

                          Na konci 60. let se stal tajemníkem České tábornické unie, publikoval

                          v časopise Trail vydávaném ČTU a působil jako instruktor ÚTŠ ČTU.

                          V roce 1970 vznikl z jeho popudu experimentální projekt – Gymnasion:              

                          Kombinace aktivit vázaných na přírodní prostředí s aktivitami kultivujícími

                          ducha, podněcujícími kreativitu a touhu něco změnit. Experimentální projekt

                          Gymnasion trval zhruba čtyři roky, skončil v roce 1974 a vytvořil základy pro

                          Prázdninovou školu (SSM - březen 1977 - 1989) a Prázdninovou školu

                          Lipnice (1991 - dosud). Je autorem mnoha experimentálních programů, které

                          mají výchovný a vzdělávací charakter;

                          od roku 1973 předseda Metodické rady pro pobyt v přírodě ČÚV SSM

                          V roce 1973 si vzal za manželku Ivanu Fáberovou a mají spolu dceru

                          Karolínu.

                          Od roku 1974 začal spolupracovat s humanitární organizací UNICEF

                          a působil jako koordinátor humanitární pomoci v Afrických zemích.

                          Po vysoké škole pracoval v oddělení psychologie a sociologie jako psycholog

                          na generálním ředitelství Závodů přístrojů a automatizace (ZPA, později

                          ZAVT) a pracoval tam patnáct let.

                          Po roce 1989 začal podnikat a stal se ředitelem akciové společnosti

                          Amalthea, která je zaměřena na výběr a vzdělávání manažerů.

                          V roce 1991 založil společně s dalšími osobnostmi nadaci Pangea. Jejím

                           posláním bylo zejména podporovat vzdělávání, zdravý životní styl,

                          dorozumívání mezi lidmi a stavěla se za ochranu kulturního dědictví. Mezi

                          její další náplň se řadilo organizování tak zvaných Obecných porad a setkání

                          představitelů z různých oblastí vědy a kultury. Taktéž udělovala ceny Za úsilí

                          o nápravu věcí lidských projektům, osobnostem či významným dílům. Nadace

                          fungovala do roku 2016 a každoročně podpořila řadu organizací a projektů.

                          Je místopředsedou Správní rady Společnosti Petra Parléře o. p. s. jejímž cílem

                          je podpora rozvoje architektury, humanizace sídel a péče o životní prostředí.

                          předseda kontinentální rady UNICEF pro Afriku, přednášel v IMD Lausanne;

                          V roce 2008 založil nakladatelství Gasset.

                          Publikace: Prázdniny v pohybu, aneb, Rukověť pro prázdninové

                          pedagogy (Ilustrace/foto: Jaroslav Weigel, Mladá fronta 1980), Ivo Jirásek

                          (editor): Allan Gintel - Zážitková pedagogika a výchova

                          v přírodě: cesty vedou dál. (Gymnasion a Univerzita Palackého, Olomouc

                          2013), Škola pozemských radostí (Gasset 2014) a Allan Gintel (editor):

                          Zahrady pozemských radostí: Pohledy z dějin výchovy v přírodě (Gasset

                          2019)

                          /*Kunratice/